Ar būsime aktyvūs ir pilietiški?

Zarasų rajono bendruomenių asociacija – Europos Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos Lietuvoje „Aktyvių piliečių fondas“ finansuojamo projekto partneris.

Pagreitį įgauna projekto „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“ veiklos, kurį VšĮ „Lietuvos regioninių tyrimų institutas“ kartu su partneriais  įgyvendina pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programą Lietuvoje „Aktyvių piliečių fondas“ (Nr. K1-O1-PK-D-355 ).

Pagrindinis vykdomo projekto tikslas susijęs su pilietinių iniciatyvų skatinimu savivaldos ir regioniniu lygmeniu, įtraukiant suinteresuotas bendruomenines ir piliečių interesų grupes regioninėse   Zarasų, Biržų, Ignalinos, Jurbarko, Kauno, Klaipėdos, Pagėgių, Šilalės, Tauragės rajonų savivaldybėse. Projekto partneris Zarasuose – Zarasų rajono bendruomenių asociacija. Projekto partneriai Norvegijoje – Hardangerio regiono (penkių savivaldybių) plėtros taryba ir Vestland apskrities administracija.

Projektas atitinka Aktyvių piliečių fondo (APF) programos siekius ugdyti pilietinę visuomenę ir skatinti pažeidžiamų grupių įsitraukimą ir aktyvesnį bendruomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose, ypač regionuose dėl viešųjų paslaugų teikimo savivaldybėse, piliečių dalyvavimo strateginio planavimo, teritorijų plėtros sprendimų priėmimo procese, tuo prisidedant prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo savo gyvenamosiose vietovėse.

Pirmosios numatytos projekto veiklos vyko 2020 metų gruodžio – 2021 m. sausio mėnesiais – tai parengiamieji darbai dėl  bendruomenių poreikių tyrimo ir veiklų planavimo projekto partnerių teritorijose. 2021 m. sausio mėn. 27 d. su projekto partneriais nuotoliniu būdu įvyko informacinis seminaras, kurio metu buvo pristatytos pagrindinės veiklos ir bendruomenių poreikiai. Taip pat buvo pristatytas bendruomenių tyrimo sumanymas (tyrimo dizainas), siekiant nustatyti vietos gyventojų dalyvavimo galimybės ir būdus tikslinėse projekto savivaldybių teritorijose.

Toliau projekto veiklose – mokymai, tiriamoji studija ir piliečių apklausa, gerieji praktikos pavyzdžiai Lietuvoje ir Norvegijoje, užsienio partnerių patirtis, viešieji debatai ir konsultacijos su savivaldybėmis, skaitmeninių priemonių pilotinis testavimas.

Arvydas Veikšra,

Zarasų rajono bendruomenių asociacijos valdybos narys, projekto koordinatorius

Facebook Comments