Bendruomeninės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas pagal 2.1.1.1 pilotinę priemonę

Zarasų rajono bendruomeninės organizacijos, tarp kitų septyniolikos Lietuvos rajonų bendruomeninių organizacijų, gali teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį.

Priemonės įgyvendinimą organizuoja rajono savivaldybė kartu su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Priemonės įgyvendinimui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma 2023 m. – 1 169 449 eurų. Mažiausia projekto suma – 1000 Eur, didžiausia – 3000 Eur.

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai.

Visa informacija pateikta Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro svetainėje.

Zarasų bendruomenių asociacijos

informacija

Facebook Comments