PAVOJINGAS STATINYS – ŠTADVILIŲ KAMINAS

Rajono Savivaldybei buvo pateiktas prašymas dėl Štadviliuose esančio 15-20 m aukščio buvusios katilinės plytinio kamino būklės nustatymo. Rašte buvo informuojama, jis nėra eksploatuojamas jau daugelį metų ir kelia grėsmę gyventojų saugumui. Šalia kamino yra gyventojų ūkiniai pastatai, kiti statiniai. Kamino viršutinėje dalyje nuo aplinkos poveikio atsiradusios deformacijos: išbyrėjusios plytos, vizualiai matomi įtrūkimai, kaminas skyla – viršutinėje dalyje atsiradęs apie 1 m plyšys. Jau kelis kartus iš kamino buvo išgelbėti gandrai, kurie  nutūpę ant kamino įkrito į vidų kartu su irstančiomis plytomis.

Gautas atsakymas –  statinys avarinės būklės, keliantis pavojų žmonėms ir aplinkiniams statiniams. Pradėta šio statinio pripažinimo bešeimininkiu procedūra. Pripažinus šį objektą bešeimininkiu, jis bus nugriautas.

Bendruomenės informacija

Facebook Comments