Būkime aktyvūs ir pilietiški

Zarasų rajono bendruomenių asociacija – Europos Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos Lietuvoje „Aktyvių piliečių fondas“ finansuojamo projekto partneris.

VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas (LRTI) (projekto vykdytojas) kartu su 10-čia Lietuvos partnerių: asociacija Ignalinos rajono vietos veiklos grupė, asociacija ,,Tauragės miesto veiklos grupė“, asociacija vietos veiklos grupė ,,Pagėgių kraštas“, asociacija Kauno rajono vietos veiklos grupė, asociacija vietos veiklos grupė ,,Pajūrio kraštas“, asociacija ,,Bendruomenė ,,Skaudvilės kraštas“, asociacija ,,Lietuvai pagrąžinti draugijos Veliuonos skyrius“, Zarasų rajono bendruomenių asociacija, asociacija kaimų bendruomenė ,,Saulietekis“, asociacija Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga, taip pat su 2-iem Norvegijos partneriais: Vestland apskrities administracija bei Hardangerradet IKS, Hardangerio penkių savivaldybių regiono plėtros taryba įgyvendina Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo programos dalinai finansuojamą projektą „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“ (Nr. K1-01-IP-D-355).

Tapkite projekto dalyviais! Kviečiame prisijungti ir užpildyti anketą: https://www.surveymonkey.com/r/T5K28JB

Pagrindinė aktualija/problema, kurios sprendimui buvo parengtas šis projektas – skatinti pilietines iniciatyvas savivaldos ir regioniniu lygmeniu, įtraukiant suinteresuotas bendruomenes ir piliečių interesų grupes tiksliniuose regionuose ir regioninėse savivaldybėse, skatinant tarpinstitucinę partnerystę tarp vietos valdžios (savivaldybės), vietos bendruomenių ir piliečių grupių, taikant skirtingus interesų derinimo modelius ir prieigas, didinančias demokratiją ir palaikančias įvairias pilietines iniciatyvas bei didinančias gyventojų įsitraukimą į vietos politikos darbotvarkę bei viešųjų paslaugų teikimą ar prisidedant prie didesnės gyventojų gyvenimo kokybės konkrečiose teritorijose, skatinant gyventojų aktyvumą, socialinį pasitikėjimą, lyderystę, pasinaudojant kitų šalių, tame tarpe ir Norvegijos partnerių šiose srityse sukaupta patirtimi, pasiūlyti instrumentus, kurie skatintų vietos demokratijos iniciatyvas ir aktyvintų vietos bendruomenių įvairaus amžiaus gyventojus dalyvauti pilietinėse veiklose ir sprendimų priėmime.

Viena iš pirmųjų projekto veiklų – atlikta tiriamoji studija ir parengta metodika bei rekomendacijos, leidžiančios aktualizuoti ir įvertinti vietos demokratijos ir gyventojų dalyvavimo situaciją konkrečiose savivaldybių teritorijose ir identifikuoti vietos bendruomenių poreikius, remiantis Norvegijos ir kitų šalių gerąja praktika, atlikta gyventojų apklausa.

Tiesioginiai projekto naudos gavėjai – savivaldybių (partnerių teritorijų) bendruomeninių organizacijų nariai, jų lyderiai, netiesioginiai – vietos savivaldybių politikai, administracijų darbuotojai, verslo atstovai – jie dalyvaus vykdomoje apklausoje, tiriamosios studijos rengime (pasiūlymai), focus grupių veikloje, numatytose diskusijose, aptarimuose ir pan.

 Arvydas Veikšra,

Zarasų rajono bendruomenių asociacijos valdybos narys, projekto koordinatorius

Facebook Comments